کتاب نامه هاي بي امضاء

کتاب نامه هاي بي امضاء
zoom بزرگنمایی تصویر
قیمت: 12000 ریال

نامه های گدایان بی امضاست...
و این نامه های بی امضاء...
تقدیم به دلدار غربیم...
به حضرت ارباب...

نمونه ای از اشعار:

"چراغانی"

روزگاریست هوای دل ما آبی نیست....

لب خشکیده ی ما را ....

به خدا.... آبی نیست....

نگهی کن به دل غمزده ام ........

مهدی جان....

عید می آید و این کوچه چراغانی نیست........

.......

خواستم بهر تو قربان بشوم....

اما حیف....

تن بی جان شده ام لایق قربانی نیست........

سالها گرد و غبار گنهش ........آلوده....

وسط سفره ی اخلاص دلم........نانی نیست......

عمر ما در طلب دیدن روی تو گذشت......

پیرهن هست......

ولی ......

یوسف کنعانی نیست......

جان من!......

جان جهان!......

ماه شب افروز!......

بیا......

نفسم بر لبم آمد......

به تنم جانی نیست..................

قیمت: 12000 ریال
در دسترس نیست